>   ข่าวและโปรโมชั่น

rice-field

โปรโมชั่น สินค้าทุกชนิด รวมถึงเครื่องวัดความชื้น!

ทาง หจก.เง็กเซ่งฮวด ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน

pic-6-11-2553

ภาพบรรยากาศในงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

รูปภาพบางส่วนจากงานปีที่แล้วที่ทางห้างฯได้ไปออกบูธ

Screen shot 2011-12-26 at 2.04.35 AM

ภาพบรรยากาศในงาน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553

รูปภาพบางส่วนจากที่ทางห้างฯได้ไปออกบูธ