>   ภาพบรรยากาศในงาน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553

รูปภาพบางส่วนจากที่ทางห้างฯได้ไปออกบูธ ในงาน THAI RICE CONFERENCE & EXHIBITION 2010

ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553