>   ภาพบรรยากาศในงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

รูปภาพบางส่วนจากงานปีที่แล้วที่ทางห้างฯได้ไปออกบูธ

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553