>   โปรโมชั่น สินค้าทุกชนิด รวมถึงเครื่องวัดความชื้น!

ทาง หจก.เง็กเซ่งฮวด ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานใน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555
ท่านจะสามารถซื้อสินค้าทุกชนิด รวมถึงเครื่องวัดความชื้นในราคาพิเศษครับ