MY MENU

บริการหลังการขาย

1. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านซื้อไปนั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมได้
2. หากท่านไม่สะดวกในการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวท่านเอง ทางเรายินดีที่จะจัดส่งให้ตามที่ท่านต้องการ
3. หากเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ไฮโดรลิค หรือนิวเมตริก ท่านสามารถนำสินค้าเข้ามาที่บริษัทเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลและตรวจสอบให้