MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.แอล.ไฮโดรลิค (1991)จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ทางบริษัทจึงมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบลมและระบบไฮโดรลิคที่สามารถให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายสินค้าตามที่ท่านต้องการได้ถูกต้อง และทางบริษัทยังได้มีการจำหน่ายสินค้าออกไปตามประเทศต่างๆอาทิเช่น ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ จึงทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในคุณภาพของสินค้าจากหลายๆประเทศทั่วโลก

ประเภทสินค้า
- ไฮโดรลิต
- นิวเมตริก
- สินค้าอื่นๆ